0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 4 vizitatori și nici un membru online

     Creanţa reprezintă un drept patrimonial în baza căruia titularul său, numit creditor, poate pretinde altei persoane, numită debitor, să execute prestaţia la care s-a obligat şi care poate consta în a da, a face sau a nu face ceva. Dreptul de creanţă are un caracter relativ, fiind opozabil numai debitorului. În virtutea lui, creditorul dobândeşte un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului.

     Colectarea debitelor şi recuperarea creanţelor, pentru care nu a existat un rezultat favorabil prin procedură amiabilă, se va face prin intermediul unui avocat recuperări creanţe.

     Dreptul comercial este ramura de drept care reglementează raporturile care se nasc în urmă activităţi comerciale interne dintre comercianţi. 

     Dreptul afacerilor se defineşte că fiind ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile juridice generate de relaţii sociale de natură comercială şi se sprijină în acest sens pe legislaţia comercială specială, inclusiv pe Dreptul comercial român. 

     În domeniul dreptului comercial există o gamă extrem de largă de servicii juridice menite să asigure înfiinţarea şi derularea activităţii unei persoane juridice pentru îndeplinirea scopurilor pentru care a fost constituită. Din acest motiv, la începutul unei afaceri, dar şi în timpul dezvoltării acesteia este nevoie de sprijinul unui partener loial, care să asigure respectarea legislaţiei, protejarea intereselor şi atingerea ţelurilor propuse.

     Cabinetul de Avocatură vă oferă spijinul necesar în redactarea actelor pentru societatea dumneavoastră, în luarea celor mai bune decizii, dar şi în evaluarea riscurilor la care se supune afacerea dumneavoastră, oferind atât servicii juridice punctuale, care să satisfacă o necesitate actuală a societăţii dumneavoastră, fie pachete de servicii juridice pe termen lung, lunare/trimestriale/anuale.