0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 6 vizitatori și nici un membru online

     Dreptul comercial este acea ramură de drept privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale, patrimoniale şi personal nepatrimoniale din sfera activităţii de comerţ, relaţii care se nasc între persoane care au calitatea de comerciant. Astfel, în exprimare sintetică, dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care reglementează materia comercială.

     CONTRACTE COMERCIALE

     Cabinetul de Avocatură vă poate acorda:

  • consultanţă juridică sau asistenţă la încheierea actelor juridice;
  • redactarea actelor juridice;
  • formulare sau interpretarea clauzelor;
  • redactarea contractelor comerciale de orice tip, interne şi internaţionale (vânzare-cumpărare comercială internă şi la export, leasing, transport, distribuţie, agenţie, mandat, comision, lohn, franchising, factoring, asociere în participaţiune, consultanţă, antrepriză, prestări servicii);
  • asistenţă la negocierea şi încheierea contractelor comerciale.

     Dreptul comercial este ramura de drept care reglementează raporturile care se nasc în urmă activităţi comerciale interne dintre comercianţi. 

     Dreptul afacerilor se defineşte că fiind ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile juridice generate de relaţii sociale de natură comercială şi se sprijină în acest sens pe legislaţia comercială specială, inclusiv pe Dreptul comercial român. 

     În domeniul dreptului comercial există o gamă extrem de largă de servicii juridice menite să asigure înfiinţarea şi derularea activităţii unei persoane juridice pentru îndeplinirea scopurilor pentru care a fost constituită. Din acest motiv, la începutul unei afaceri, dar şi în timpul dezvoltării acesteia este nevoie de sprijinul unui partener loial, care să asigure respectarea legislaţiei, protejarea intereselor şi atingerea ţelurilor propuse.

     Cabinetul de Avocatură vă oferă spijinul necesar în redactarea actelor pentru societatea dumneavoastră, în luarea celor mai bune decizii, dar şi în evaluarea riscurilor la care se supune afacerea dumneavoastră, oferind atât servicii juridice punctuale, care să satisfacă o necesitate actuală a societăţii dumneavoastră, fie pachete de servicii juridice pe termen lung, lunare/trimestriale/anuale.