0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 2 vizitatori și nici un membru online

     Creanţa reprezintă un drept patrimonial în baza căruia titularul său, numit creditor, poate pretinde altei persoane, numită debitor, să execute prestaţia la care s-a obligat şi care poate consta în a da, a face sau a nu face ceva. Dreptul de creanţă are un caracter relativ, fiind opozabil numai debitorului. În virtutea lui, creditorul dobândeşte un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului.

     Colectarea debitelor şi recuperarea creanţelor, pentru care nu a existat un rezultat favorabil prin procedură amiabilă, se va face prin intermediul unui avocat recuperări creanţe.

     Dreptul comercial este acea ramură de drept privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale, patrimoniale şi personal nepatrimoniale din sfera activităţii de comerţ, relaţii care se nasc între persoane care au calitatea de comerciant. Astfel, în exprimare sintetică, dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care reglementează materia comercială.

     CONTRACTE COMERCIALE

     Cabinetul de Avocatură vă poate acorda:

  • consultanţă juridică sau asistenţă la încheierea actelor juridice;
  • redactarea actelor juridice;
  • formulare sau interpretarea clauzelor;
  • redactarea contractelor comerciale de orice tip, interne şi internaţionale (vânzare-cumpărare comercială internă şi la export, leasing, transport, distribuţie, agenţie, mandat, comision, lohn, franchising, factoring, asociere în participaţiune, consultanţă, antrepriză, prestări servicii);
  • asistenţă la negocierea şi încheierea contractelor comerciale.