0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 8 vizitatori și nici un membru online

     Dreptul comercial este ramura de drept care reglementează raporturile care se nasc în urmă activităţi comerciale interne dintre comercianţi. 

     Dreptul afacerilor se defineşte că fiind ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile juridice generate de relaţii sociale de natură comercială şi se sprijină în acest sens pe legislaţia comercială specială, inclusiv pe Dreptul comercial român. 

     În domeniul dreptului comercial există o gamă extrem de largă de servicii juridice menite să asigure înfiinţarea şi derularea activităţii unei persoane juridice pentru îndeplinirea scopurilor pentru care a fost constituită. Din acest motiv, la începutul unei afaceri, dar şi în timpul dezvoltării acesteia este nevoie de sprijinul unui partener loial, care să asigure respectarea legislaţiei, protejarea intereselor şi atingerea ţelurilor propuse.

     Cabinetul de Avocatură vă oferă spijinul necesar în redactarea actelor pentru societatea dumneavoastră, în luarea celor mai bune decizii, dar şi în evaluarea riscurilor la care se supune afacerea dumneavoastră, oferind atât servicii juridice punctuale, care să satisfacă o necesitate actuală a societăţii dumneavoastră, fie pachete de servicii juridice pe termen lung, lunare/trimestriale/anuale.

     Pentru societăţile comerciale, oferim consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru:

 • înfiinţarea societăţilor comerciale (înregistrare şi autorizarea funcţionării), persoanelor fizice autorizate (P.F.A.), întreprinderilor familiale, întreprinderilor individuale, asociaţiilor şi fundaţiilor;
 • redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;
 • rezervare denumire societate;
 • obţinere certificat de cazier fiscal;
 • obţinere certificat constatator;
 • redactare şi certificare acte adiţionale;
 • înregistrare menţiuni;
 • schimbare sediu social;
 • înregistrare şi autorizare punct de lucru;
 • majorare/reducere capital social;
 • prelungirea duratei de funcţionare;
 • înregistrări modificări: obiect de activitate, administratori, acţionari, punct de lucru, sucursală, etc.;
 • modificare date de identificare asociaţi;
 • înregistrare şi radiere sucursale, filiale, puncte de lucru;
 • cesiune (vânzare) de acţiuni şi părţi sociale;
 • excludere şi retragere asociaţi;
 • numiri, revocări şi schimbări de administratori;
 • majorare sau reducere de capital social;
 • modificări ale obiectului de activitate (adăugare, reducere, codificare);
 • schimbarea de denumire ale societăţilor comerciale;
 • conceperea şi redactarea actelor constitutive, actelor adiţionale, hotărârilor A.G.A.;
 • consiliere şi reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului şi în faţa altor autorităţi cu privire la obţinerea înregistrărilor şi avizelor necesare desfăşurării activităţilor comerciale, etc.;
 • atestare documente/dată certă;
 • asistenţă specializată în cadrul A.G.A.;
 • fuziuni şi achiziţii;
 • executări silite;
 • proprietate intelectuală – exploatare şi protecţie, înregistrare mărci;
 • dizolvare, lichidare;
 • reorganizare judiciară, faliment.

     Oferim consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul litigiilor civil-comerciale:

 • contracte comerciale (întocmire, redactare, atestare);
 • acordarea de asistenţă şi consultanţă juridică permanentă;
 • recuperare creanţe comerciale, recuperarea de credite;
 • somaţii/ordonanţe de plată;
 • tranzacţii comerciale;
 • asistenţă la negocieri pentru încheierea contractelor;
 • redactarea contractelor, acordurilor, tranzacţiilor, notificărilor, acţiunilor în justiţie;
 • mediere şi conciliere conflicte între asociaţi, acţionări şi partenerii comerciali;
 • litigii referitoare la încălcarea obligaţiilor contractuale, concurenţa comercială;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de orice grad, competenţe în soluţionarea litigiilor comerciale;
 • punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătoreşti;
 • întocmirea de notificări, somaţii, adrese, cereri.