0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 6 vizitatori și nici un membru online

     Executarea silită reprezintă operaţiunea juridică de recuperare a creanţelor certe lichide şi exigibile, constatate printr-un înscris având valoare de titlu executoriu, în ipoteza în care debitorul nu-şi execută de bunăvoie obligaţia rezultată din acesta, declanşată doar prin manifestarea de voinţă a creditorului obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, care poate opta pentru mai multe forme de executare, derulate simultan sau succesiv, până la recuperarea integrală a dreptului recunoscut, achitarea dobânzilor şi penalităţilor, precum şi a cheltuielilor de executare pe care creditorul este obligat să le avanseze.

    Odată pornită executarea silită, aceasta trebuie încuviinţată de către instanţa de executare la solicitarea executorului judecătoresc, instanţa soluţionând cererea în cadrul unei proceduri necontencioase, în camera de consiliu şi fără citarea părţilor, modalitatea prin care debitorul poate desfiinţa executarea silită fiind contestaţia la executare, care trebuie formulată într-un anumit termen calculat de la data la care debitorul primeşte actele de la executorul judecătoresc, judecarea cauzei fiind făcută de urgenţă şi cu precădere.

     Creanţa reprezintă un drept patrimonial în baza căruia titularul său, numit creditor, poate pretinde altei persoane, numită debitor, să execute prestaţia la care s-a obligat şi care poate consta în a da, a face sau a nu face ceva. Dreptul de creanţă are un caracter relativ, fiind opozabil numai debitorului. În virtutea lui, creditorul dobândeşte un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului.

     Colectarea debitelor şi recuperarea creanţelor, pentru care nu a existat un rezultat favorabil prin procedură amiabilă, se va face prin intermediul unui avocat recuperări creanţe.