0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 8 vizitatori și nici un membru online

     Executarea silită reprezintă operaţiunea juridică de recuperare a creanţelor certe lichide şi exigibile, constatate printr-un înscris având valoare de titlu executoriu, în ipoteza în care debitorul nu-şi execută de bunăvoie obligaţia rezultată din acesta, declanşată doar prin manifestarea de voinţă a creditorului obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, care poate opta pentru mai multe forme de executare, derulate simultan sau succesiv, până la recuperarea integrală a dreptului recunoscut, achitarea dobânzilor şi penalităţilor, precum şi a cheltuielilor de executare pe care creditorul este obligat să le avanseze.

    Odată pornită executarea silită, aceasta trebuie încuviinţată de către instanţa de executare la solicitarea executorului judecătoresc, instanţa soluţionând cererea în cadrul unei proceduri necontencioase, în camera de consiliu şi fără citarea părţilor, modalitatea prin care debitorul poate desfiinţa executarea silită fiind contestaţia la executare, care trebuie formulată într-un anumit termen calculat de la data la care debitorul primeşte actele de la executorul judecătoresc, judecarea cauzei fiind făcută de urgenţă şi cu precădere.

     Odată cu introducerea contestaţiei la executare, dar şi printr-o acţiune separată, pentru protejarea intereselor debitorului şi pentru a se limita, pe cât posibil, prejudiciile aduse acestuia, debitorul poate formula şi o cerere de suspendare a executării silite şi, suplimentar, de suspendare provizorie, pentru motive temeinice şi cu achitarea unei cauţiuni cu rol de garanţie pentru creditor în ceea ce priveşte abuzurile din partea debitorilor rău-platnici, dar şi pentru a acoperi prejudiciile suferite de către creditor pentru întârzierea procedurii de executare.

     O problemă aparte a practicii noastre o reprezintă situaţia contractelor de credit bancar, în cazul cărora, debitorii sunt executaţi de către bancă sau de către firme de recuperare, iar executarea silită este declanşată la solicitarea acestora, fie după împlinirea termenului în care creditorul avea dreptul de a cere executarea, fie înainte de declararea scadenţei anticipate a creditului, fie în lipsa unui titlu executoriu.

    Cabinetul a obţinut numeroase hotărâri prin care instanţa a dispus anularea executării silite pornite de firme de recuperare precum Kruk, Secapital, EOS KSI etc. care perseverează în declanşarea executării silite pentru creanţe prescrise sau în baza unor contracte de cesiune, încheiate cu banca de la care debitorul a contractat creditul şi neaduse la cunoştinţa debitorului, contract care nu reprezintă titlu executoriu şi, prin urmare, nu se bucură de beneficiile recunoscute de lege instituţiilor bancare.

     Începutul anului 2017 a adus o serie de modificări legislative cu privire la firmele de recuperare creanţe care nu vor mai putea desfăşura activitatea de recuperare dacă nu vor fi înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, fiind obligate, în acelaşi timp, să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România, iar persoanele din conducerea şi administrarea societăţii să se bucure de o bună reputaţie.

     O sancţiune procesuală care determină anularea actelor de executare silită efectuate în cadrul unui dosar de executare silită, ca o consecinţă a lipsei de stăruinţă a creditorului o reprezintă şi perimarea executării silite, cabinetul nostru reprezentând cu succes şi obţinând hotărâri judecătoreşti de anulare a executării ca urmare a perimării ca apărare de fond, valorificată în cadrul contestaţiei la executare, cât şi pe calea dreptului comun, prin acţiunea în constatarea perimării executării.

     Indiferent dacă aveţi calitatea de debitor sau creditor în etapa de executare silită, este important să cunoaşteţi întinderea drepturilor şi a obligaţiilor pe care le aveţi, modalităţile cele mai eficiente de abordare a speţei, etapele care urmează a fi parcurse în soluţionarea demersului dumneavoastră şi nu în ultimul rând, modul în care vă puteţi recupera cheltuielile ocazionate de astfel de litigii, sprijinul unui avocat specializat în procedura executării silite fiind indispensabil derulării unei proceduri execuţionale echitabile.

     Cabinetul de Avocatură oferă servicii de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare atât pentru creditori în vederea recuperării creanţelor de la persoane fizice sau juridice, cât şi pentru debitori, persoane fizice sau juridice, împotriva cărora s-a declanşat executarea silită, urmărind respectarea tuturor drepturilor şi garanţiilor stipulate de codul de procedură civilă în favoarea acestora, prin identificarea strategiei de urmat şi obţinerea rezultatelor favorabile într-un timp util.

     Cabinetul de Avocatură vă pune la dispoziţia dumneavoastră servicii juridice multiple şi constau în:

  • obţinerea legalizărilor hotărârilor judecătoreşti care urmează a fi puse în executare silită;
  • obţinerea titlurilor executorii pentru recuperarea creanţelor;
  • consultanţă şi asistenţă juridică în vederea identificării celei mai avantajoase proceduri de executare silită;
  • negocieri cu debitorii/creditorii, redactare acorduri de plată, tranzacţii, etc.
  • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa executorului judecătoresc în procedura executării silite;
  • urmărirea actelor de executare până la finalizarea executării silite;
  • asistenţă şi reprezentare juridică în procedura contestaţiei la executare, precum şi în cadrul acţiunilor având ca obiect suspendarea executării, constatarea prescrierii/perimării, întoarcerea executării silite, constatarea nulităţii clauzei de fidejusiune, etc.;
  • asistenţă juridică şi reprezentare în procedura evacuării, licitaţiei, sechestre, etc.;
  • consultanţă şi asistenţă juridică în procedura executării silite a obligaţiilor de a face şi a nu face, a hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori precum stabilirea locuinţei minorilor, darea în plasament, exercitarea dreptului de a avea legături personale cu minorul, precum şi orice alte măsuri prevăzute de lege;
  • orice alte servicii specifice.