0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 6 vizitatori și nici un membru online

     Dreptul familiei reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, în scopul ocrotirii şi întăririi familiei.

     Cabinetul de avocatură vă pune la dispoziţie servicii de un înalt profesionalism în materia dreptului familiei privind:

 • cerere de divorţ;
 • cerere de divorţ prin acordul părţilor;
 • cerere în anularea actului încheiat de un minor fără încuviinţarea reprezentantului legal;
 • cerere de anulare a contractului de locaţiune;
 • cerere de anulare a actului de partaj voluntar;
 • cerere de anulare a actului de vânzare;
 • cumpărare a unui bun comun;
 • cerere de stabilire a domiciliului minorului;

     Dreptul mediului este o ramură de drept distinctă din sistemul de drept românesc, formată din totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile dintre persoane stabilite în legătură cu protecţia şi dezvoltarea mediului înconjurător.

     Cabinetul oferă servicii juridice de dreptul mediului, care cuprind: 

 • consiliere juridică verbală sau scrisă;
 • elaborarea de contracte și alte documente specifice;
 • efectuarea de formalități și urmarea unor proceduri;
 • redactarea de acțiuni și de alte acte de procedură în cadrul litigiilor de dreptul mediului;
 • asistența și reprezentare în fața autorităților administrative, precum și în fața instanței de judecată,