0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 2 vizitatori și nici un membru online

     Dreptul administrativ reglementează relațiile sociale ce apar în activitatea administrației de stat sau în legătură cu aceasta, adică relațiile între organele administrative și între acestea și alte organe de stat, cele dintre administrație și cetățeni; principiile organizării și funcționării administrației. De asemenea, reglementează relațiile de natură conflictuală dintre autoritățile publice sau persoanele juridice de drept privat care exercită atribuții de putere publică, precum realizarea unui interes public, asimilate autorităților publice, pe de o parte, și cei vătămați în dreptul lor prin acte administrative ale acestor autorități, pe de altă parte.

     Cabinetul de Avocatură vă oferă servicii juridice de drept administrativ, care cuprind:

 • consiliere juridică verbală sau scrisă;
 • elaborarea de contracte și alte documente specifice;
 • efectuarea de formalități și urmarea unor proceduri;
 • redactarea de acțiuni și de alte acte de procedură în cadrul litigiilor de contencios administrativ;
 • asistența și reprezentare în fața autorităților administrative, precum și în fața instanței de judecată,

în materie de:

 • emitere sau anulare oricăror acte administrative adoptate de autorități;
 • plângere administrativă / contestație la organele emitente;
 • suspendare act administrativ;
 • alte probleme de contencios administrativ, întemeiate pe Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
 • probleme de asigurări sociale;
 • probleme privitoare la liberul acces la informațiile publice, întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • probleme privitoare la protecția consumatorilor, la concurență, la protecția datelor cu caracter personal, prelucrarea și libera circulație a acestor date;
 • probleme de răspundere contravenționala angajată în urma deciziilor sau proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravențiilor, emise de Consiliului Concurenței, Consiliul Național al Audiovizualului (C.N.A.), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) şi direcțiile din subordine, de Comisia Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România (C.N.A.D.N.R.), de Poliția Rutieră, precum şi de alte autorități ale administrației publice sau instituii publice;
 • etc.