0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 2 vizitatori și nici un membru online

     Dreptul administrativ reglementează relațiile sociale ce apar în activitatea administrației de stat sau în legătură cu aceasta, adică relațiile între organele administrative și între acestea și alte organe de stat, cele dintre administrație și cetățeni; principiile organizării și funcționării administrației. De asemenea, reglementează relațiile de natură conflictuală dintre autoritățile publice sau persoanele juridice de drept privat care exercită atribuții de putere publică, precum realizarea unui interes public, asimilate autorităților publice, pe de o parte, și cei vătămați în dreptul lor prin acte administrative ale acestor autorități, pe de altă parte.

     Dreptul familiei reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, în scopul ocrotirii şi întăririi familiei.

     Cabinetul de avocatură vă pune la dispoziţie servicii de un înalt profesionalism în materia dreptului familiei privind:

  • cerere de divorţ;
  • cerere de divorţ prin acordul părţilor;
  • cerere în anularea actului încheiat de un minor fără încuviinţarea reprezentantului legal;
  • cerere de anulare a contractului de locaţiune;
  • cerere de anulare a actului de partaj voluntar;
  • cerere de anulare a actului de vânzare;
  • cumpărare a unui bun comun;
  • cerere de stabilire a domiciliului minorului;