0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 6 vizitatori și nici un membru online

     Dreptul comercial este ramura de drept care reglementează raporturile care se nasc în urmă activităţi comerciale interne dintre comercianţi. 

     Dreptul afacerilor se defineşte că fiind ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile juridice generate de relaţii sociale de natură comercială şi se sprijină în acest sens pe legislaţia comercială specială, inclusiv pe Dreptul comercial român. 

     În domeniul dreptului comercial există o gamă extrem de largă de servicii juridice menite să asigure înfiinţarea şi derularea activităţii unei persoane juridice pentru îndeplinirea scopurilor pentru care a fost constituită. Din acest motiv, la începutul unei afaceri, dar şi în timpul dezvoltării acesteia este nevoie de sprijinul unui partener loial, care să asigure respectarea legislaţiei, protejarea intereselor şi atingerea ţelurilor propuse.

     Cabinetul de Avocatură vă oferă spijinul necesar în redactarea actelor pentru societatea dumneavoastră, în luarea celor mai bune decizii, dar şi în evaluarea riscurilor la care se supune afacerea dumneavoastră, oferind atât servicii juridice punctuale, care să satisfacă o necesitate actuală a societăţii dumneavoastră, fie pachete de servicii juridice pe termen lung, lunare/trimestriale/anuale.

     Executarea silită reprezintă operaţiunea juridică de recuperare a creanţelor certe lichide şi exigibile, constatate printr-un înscris având valoare de titlu executoriu, în ipoteza în care debitorul nu-şi execută de bunăvoie obligaţia rezultată din acesta, declanşată doar prin manifestarea de voinţă a creditorului obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, care poate opta pentru mai multe forme de executare, derulate simultan sau succesiv, până la recuperarea integrală a dreptului recunoscut, achitarea dobânzilor şi penalităţilor, precum şi a cheltuielilor de executare pe care creditorul este obligat să le avanseze.

    Odată pornită executarea silită, aceasta trebuie încuviinţată de către instanţa de executare la solicitarea executorului judecătoresc, instanţa soluţionând cererea în cadrul unei proceduri necontencioase, în camera de consiliu şi fără citarea părţilor, modalitatea prin care debitorul poate desfiinţa executarea silită fiind contestaţia la executare, care trebuie formulată într-un anumit termen calculat de la data la care debitorul primeşte actele de la executorul judecătoresc, judecarea cauzei fiind făcută de urgenţă şi cu precădere.